SAT Birlikleri

Son yıllarda hep söylendiği gibi soğuk savaş döneminin sona ermesiyle birlikte ortaya çıkan etnik çatışmalar, bağımsızlık mücadeleleri, bölgesel olaylar ve yıkıcı bölücü faaliyetler ile birlikte ÖZEL BiRLiKLERE olan ihtiyaçlar gündemi meşgul etmektedir.

Dünya üzerindeki varlığını artan bir önemle sürdüren özel birliklerce icra edilen çok özel görevler ve bu birliklerin değişik yönleriyle ele alınması verilen önemin anlaşılması bakımından son derece gereklidir. Bir çok ülkede bu tip birlikler hak ettikleri ve olması gereken komuta/kontrol yapı içinde yer almaktadır.

Dz.K.K. bağlı SAT (Deniz Komando) timleri son yıllarda icra ettikleri görevlere paralel olarak ortaya çıkan önemi ile birlikte bir soruyu da beraberinde gündeme getirmektedir!

“Acaba SAT istenen ve olması gereken yerde midir?”

Özel operasyonlar icra edebilen ÖZEL BİRLİKLER, konvansiyonel bir güç olmasına karşın farklılığını; mükemmel, becerikli adamlara sahip olması ve yüksek teknoloji kullanımı ile hissettirir.
21.yüzyılda değişen dünyada çevre ülkelerle yaşanan sorunlar, etnik olaylar ve yıkıcı ve bölücü faaliyetler nedeniyle yaşanabilecek muhtemel savaşlar, küçük çaplı, büyük şiddette ve özel birlik harekatları seklinde olabilecektir.

Özel birlikler, çatışma alanına ilk girecek öncü birliklerdir. Silahlı Kuvvetlerin özel muharebe ihtiyaçlarını karşılarlar. Genel olarak değerlendirildiğinde farklılık gösteren ana özellikleri şöyle sıralanabilir;

*Kaliteli/maceraperest personel.
*Çok özel, zor ve yüksek kalitede eğitim.
*Gelişmiş teknoloji kullanımı.
*Değişen konsept ile çok yönlü kullanım.
*Değişen durumlara uyabilme ve faydalı olabilme yeteneği.

Temel kuralların en önemlilerinden birincisi; deniz, hava ve kara harekatını istenen her şartta başarıyla icra edebilen yüksek kaliteli personelin seçimi ve belirlenecek yeterli bir sure görevde kalmasının sağlanmasıdır. Bu üstün özellikli ve yetişmiş insanlar özel birlik harekatları kapsamında bütün görevlerden başarı ile galip çıkmayı başarabilecek güce ve morale sahiptirler. Tecrübeler, görevin icrasındaki başarının arkasında özel birlik personelinin yeteneğinin ve maceraperest karakterinin olduğunu kanıtlamaktadır.

İkinci temel kural ise; özel birlik mensubu kişilerin konusunda uzman, imkansızı başarabilecek oranda, zor ve yüksek seviyeli standarda sahip eğitim almasının zorunlu olmasıdır. Ancak birinci sınıf bir eğitim istenen başarıyı garanti eder.

Barış şartlarında yapılacak eğitimler özel birlikleri gerçek bir durumda karşılaşacakları olaylar için hazırlamaya yetecektir. Yüksek risk içeren bölgelere sızmak ve görev icra ederek geri sızmak ancak; deniz, hava ve kara harekatını bir uyum içinde icra edebilen ve bu maksatla denizaltı, uçak, helikopter, özel lastik botlar ve diğer kara ve su üstü vasıtaları ile harekât yapabilen çok özel birliklerce başarılabilecektir. Gegmişte en çok kullanılan hedef bölgeye sızma yöntemlerden birisi de paraşüttür. Özellikle yüksek irtifadan (34000 Ft.) oksijen donanımı ile atlayarak havada uzun sureli intikal (HAHO) ya da direkt olarak hedef üzerine atlayış (HALO) tekniği ve bunlann kara veya deniz harekâtı ile devamı şeklindedir. Oldukça zor, iyi eğitim isteyen, ancak son derece etkili bir silah ya da sızma yöntemi olarak açıklanabilir. Halen tüm dünyada etkin bir şekilde kullanılmaktadır.

Denizden sızma ise; denizaltılar, özel sualtı intikal vasıtaları (SDV) ve botlar ile icra edilen, etkili ve özellikle paraşüt ile bütünleştiğinde tespiti ve önlenmesi oldukça güç bir yöntemdir. Ancak yüksek kalitede kişilerin, almış olduklan zor ve özel eğitimlerle mümkündür.

“Özel birliklerin gücü, sahip olduklan özel yeteneklerinden gelmektedir.”

İmkân kabiliyetleri oldukça yüksek olan özel birlikler barış şartlarında, yasalar çerçevesinde verilebilecek çok özel/gizli görevleri ve toplumu etkileyen anti-terör görevlerini de başarıyla icra edebilirler. Bu maksatla kullanılmaları söz konusu olduğunda normalden farklı olarak başta ABD ve birçok NATO ülkesinde olduğu gibi özel bir komuta-kontrol yapı içinde bulunmaları gerekmektedir.

Dz.K.K.lığına bağlı SAT timlerinin muadili yada benzeri görev icra eden bazı özel birlikler:

– ABD SEAL (Navy), RANGERS/GREEN, BERETS/DELTA FORCE (Army) Timleri,
– İngiliz SBS (Navy) ve Special Air Service (Army),
– Fransız GROUFUMACO (Navy) Timleri,
– İsrail KOMMANDO YAMi (Naval Commando) Timleri,
– Pakistan NSSG (Dz.Kuvvetleri Özel Harekat Dairesi) Timleri,
– Alman KAMPFSCHWIMMER KOMPANIE (Navy) Timleri,
– Hollanda ROYAL MARINIER COMMANDO (Navy) olarak sıralanabilir.

KÖRFEZ SAVAŞI süresince icra edilen “Çöl Kalkanı ve Çöl Fırtınası” harekatlarında ABD Özel Kuvvetler K.lığı (USSOCOM) savaşa destek açısından halen kendisine bağlı olarak görev yapan NAVY SEALs, ARMY Spec.Forces (G.Berets, Rangers, Delta Force) gibi özel birliklerini etkin bir şekilde kullandı. Yoğun keşif-istihbarat temini, düşman hatları gerisinde iHK görevleri ve yakın hava destekli (CAS) özel görevler yapıldı.

Orgeneral SCHWARZKOPF’un Savaşın başlarından itibaren özel birliklerini kullanma arzusu bu birliklere verdiği önemi göstermiştir. Irak toprakları derinliklerine sızan ABD SEAL ve DELTA FORCE timleri SCUD rampaları/hava savunma radarları vb. kritik hedeflerin Lazer Güdümlü Mermi (LGB) imkan kabiliyetli uçaklar tarafından nokta atışı ile imha edilmesinde etkin görev yaptılar. Geçmişte ABD Deniz Kuvvetleri bağlı Deniz Komandolar (UDT/SEAL) tarafından çok başarılı özel görevler yapıldı. ilk görevleri Kasım 1942 Kuzey Afrika görevi ve 1944 Haziran’ ında Normandiya’ da amfibi harekat ile başladı. Kore savaşında Komunist Çin’e karşı limanlara ve gemilere yönelik sabotajlar yapıldı.

Vietnam Savaşı yıllarında SEAL timler Vietkong hatları gerisinde 153 büyük operasyon icra etti ve savaş esiri rehinelerin kurtarılmasında önemli görevleri başardı. 1983’de Grenada’da “Just Cause” harekatı ve 1989’da Panama hava alanının ele geçirilmesinde etkin rol aldılar. Halen SEAL tim mensubu gönüllü personel arasından seçilerek oluşturulan SEAL TEAM-6 ise, diğer ABD özel birliği DELTA FORCE ile müşterek olarak anti-terör operasyonları yapmaktadır.

İngiliz SBS (Special Boat Squadron) ve Special Air Service timleri 2.Dünya Savaşı’nda Alman gemilerine ve Kuzey Afrika’da Alman ikmal yollarına taarruzlar tertipledi.1977’de MOGADISHU’a rehine kurtarma operasyonu ve Hollanda’da MOLLUCCAN teröristlerince kaçırılan yolcu treninin kurtarılması, 1980’de Londra’da İran Büyükelçiliği operasyonu en başarılı görevleridir. Mayıs 1982′ de Falkland Adaları savaşında Arjantin hatIarı gerisinde özel görevler yaptılar. Körfez savaşında ise SCUD rampalarının koordinatlarını ABD ve İngiliz savaş uçaklarına bildirmek ve imhasını sağlamak üzere ABD SEAL timleri ile müşterek görev icra ettiler.

Fransız Deniz Komandoları (GROUFU-MACO) 1940’h yıllarda Kuzey denizi ve değişik harekat bölgelerinde Alman’lara karşı başarılı taarruzlar düzenlediler. Hollanda’da Walcheren Adaları harekatında 300 Deniz Komandosu 1500-2000 düşman askerini etkisiz hale getirerek adayı ele geçirdi.

1983-84’te Didon-IV operasyonu için Beyrut’ta görev yaptılar. Barışta deniz ve hava harekatı (Seaborn/Airborn) için yetiştirilmekte olan GROUFUMACO timleri, denizde ayrıca gemi zapt ve müsadere (BOARDING) görevi de icra etmektedir.

italyan COMSUBIN (Commando Subacquei de Incursori) timleri çok özel eğitimli Deniz Komando birlikleridir. Sualtı sinsi taarruzlarının ilk ve en eski timleridir. 1941’de bir grup XMAS savaş yüzücüsü Alexandria limanında iki İngiliz savaş gemisi batırdı. Soğuk savaş döneminde, bu farklı askerler batılı müttefiklerince çok değerli görülüyor ve komünist ülkelere karşı müştereken sabotajlar tertiplenmesinde başrol oynuyorlardı.

Halen bir Amiral tarafından kumanda edilen bu çok özel birlik İtalyan Deniz Kuvvetleri ihtiyaçlarına yüksek seviyede cevap vermektedir. Barış şartlarında müstakilen veya müşterek olarak Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı bir şekilde uyuşturucu, anti-terör ve rehine kurtarma gibi operasyonlar icra etmektedirler.

İsrail Deniz Komandoları “FiLOTiLLA 13” 1943 yılında Filistin’deki Yahudi Savunma Kuvvetleri arasından seçilen gönüllülerin katılımı ile kurulmuştur. II.Dünya Savaşı’nda müttefiklerine sayısız katkıda bulunmuşlardır. Daha sonraları Mısır, Suriye ve Lübnan’da yüzlerce özel görev icra ettiler. 1967’de Alexandria limanında 6 komando denizaltıyı terk ettikten bir süre sonra yakalanmış ve İsrail özel birliğinin intikal ve sızma tekniklerini geliştirmede o tarih bir başlangıç olmuştur. Nitekim 1969 yılında önce Ras-EI Abadi üssüne taarruz gerçekleştirilerek Mısır hava savunması çok zayıflatıldı, sonra da 19 Temmuz’da Suveyş Kanalı güneyini kontrol eden adayı ele geçirerek ALTI-GÜN SAVAŞI’ nda önemli bir rol oynadılar. 7 Eylül’ de ise savaş yüzücüleri Ras Sabat limanında iki torpido gemisi batırdı. 16-17 Ekim’de Port Said’ de sualtı ağlarını keserek ve imha ederek liman girişini denizaltılara açtılar. Haziran 1982’de PEACE FOR GALILEE operasyonu süresince Sidon-LÜBNAN’ da büyük çaplı bir amfibi harekatta başarılı görev yaptılar. Bu, çok özel eğitimli Deniz Komandoları son derece başarılı bir operasyonu daha 1988 yılında gerçekleştiriyordu. Akdeniz uluslararası hava sahasında gece sessizce süzülen C-130 uçağından paraşütle atlayarak İsrail Denizaltısı ile randevu tesis ediliyor, MOSSAD’ dan seçilen ve KOMMANDO YAMI timlerince kısa surede özel olarak eğitilen 30 kişi ile birlikte bir KOMMANDO YAMi timi personeli sualtında seyreden denizaltıdan ayrılarak TUNUS sahillerine çıkıyor ve Filistin Kurtuluş Örgütü (PLO) liderinin sağ kolu ABOU JiHAD (Ebu Cihad)’i imha ediyor ve kayıpsız geri dönüyorlardı.

Pakistan Deniz Kuvvetleri Özel Harekat Dairesi (NSSG) 1966’da oluşturuldu. Bati Pakistan Hindistan ordusu tarafından işgal edildiğinde, NSSG Deniz Komando timleri BENGAL’ deki isyan kamplarına saldırılar düzenlediler. Uzun yıllar HİMALAYALAR’ da Hindistan kuvvetlerine karşı başarılı oldular. Limanlara taarruzlar, sabotajlar ve anti-terör görevlerini yıllarca başarı ile icra ettiler.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız bağlısı SAT (Deniz Komando) timleri ise 1963 yılında kuruldu. 1974’te KIBRIS’ taki başarılı amfibi harekat sonrasında uzun sure sessiz kalmış ve önemi yeterince anlaşılamamıştı. Nihayet 19 yıl sonra gelen LUCKY-S, AVRASYA FERiBOTU operasyonları, iKİZCE HAREKATI ve IVAN-ÇERNİSKİ gibi görevlerde gündeme geldi. yüksek seviyede eğitimli, çok özel deniz, hava ve kara harekatını başarı ile icra edebilen, gönüllü kişilerden kurulu bu birim verilen önem nedeniyle son derece modern silah, malzeme/teçhizat ile donatılmış ve her an yeni başarılara imza atmaya hazır bir şekilde eğitimlerini sürdürmektedir.

SONUÇ : Benzer özellikte komando timleri tarafından icra edilen zor ve riskli görevlerin genel olarak başarılı operasyonlar ile sonuçlanması bu timlere verilmesi gereken önemin boşuna olmadığının açık bir delilidir. Yapılan görevlere bir başka açıdan bakıldığında, savaşta; ülkelerin ya da silahlı kuvvetlerin ihtiyacına daima en iyi şekilde cevap verildiği, barışta ise; özel operasyonlar ile geniş kapsamlı anti-terör ve barışa destek ya da insani yardım amaçlı harekatlar icra edildiği görülmektedir. Bunun bir diğer açıklaması ise özel birlik mensubu bir komandonun yegane heyecanı, motivasyonu, enerjisi ve isteği sadece ve sadece kendisine verilecek başarılması zor, riskli ve çok şey anlamına gelen özel görevlerdir.

Daima hazır ve ani müdahale kuvvetlerini oluşturan özel birimlerin nasıl ve ne şekilde kullanılacağına ilişkin stratejilerin tartışılmasına devam edilecektir. Planlayıcılar onları kullanmak için yapacakları planlarla her zaman zorlanacaklardır. Ancak doğru ya da yanlış, mutlaka bir plan yapmaları gerekecektir, Zira böylesine önemli özel birliklerin atıl durması heyecan ve motivasyon eksikliği gibi son derece tehlikeli bir durum ile karşı karşıya kalınmasına neden olacaktır.

Muhtelif düşünceleri değerlendirmek için konusunda uzman ve ihtiyaç sahibi değerli görevlilerden oluşan bir kurulu hayata geçirmek, söz konusu özel timlerin olabildiğince üst seviyede konuş, kuruluş ve komuta/kontrol yapısı ile gerçek anlamda özel birlik olabilmesi yolunda varsa eksik kalan hususların yerine getirilebilmesi için çalışmalara yön verilmesi yararlı bir adım olacaktır.

Dz.Kd.Yzb.Mustafa ERKOÇ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: